Правила для членів Клубу Сучасних Водіїв

1.  Поважайте одне одного. Будьте ввічливими і не ображайте інших учасників групи.

2.  Забороняється публікувати образливу чи ненормативну лексику.

3.  Не допускайте дискримінації на будь-якій основі, включаючи расову, ґендерну, сексуальну, релігійну чи інший характер.

4.  Не публікуйте неналежний контент, такий як порнографічний, насильницький, екстремістський, расистський, сепаратистський тощо.

5.  Не спамте у групі. Не розміщуйте рекламні чи промо-посилання без попереднього узгодження з адміністратором.

6.  Не використовуйте групу для цілей незаконної діяльності або поширення вірусів, троянів та інших шкідливих програм.

7.  Запитуйте експертів , але не забувайте про те, що вони теж можуть бути зайняті і не завжди можуть відповісти миттєво.

8.  Докладіть всіх зусиль, щоб спілкування в групі було взаємним та конструктивним.

9.  Адміністрація залишає за собою право видалити будь-який контент, який порушує правила групи.

10.  Не забувайте про те, що будь-які висловлювання, опубліковані у групі, можуть стати публічними, тому будьте уважні та обережні у своїх висловлюваннях.

ДОГОВІР

ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

1. ФОП, Степановський Артур Юрійович, який діє на підставі свідоцтва 3243606675  (далі іменується – ЛІЦЕНЗІАР), пропонує будь-якій юридичній або фізичній особі (надалі іменується – АБОНЕНТ) укласти цей Договір публічної оферти (надалі – Договір) про використання Веб-ресурсу «Клуб Сучасних Водіїв» (далі іменується – «Веб-ресурс»), в тому числі окремих модулів, доступ до яких надається через Веб-ресурс, а також інших послуг, в тому числі сервісів, що можуть надаватись через Веб-ресурс.

 

2. Договір публічної оферти є публічним та, згідно статей 633, 641, 644 Цивільного кодексу України, його умови однакові для всіх юридичних або фізичних осіб.

 

3. Датою укладення цього Договору визнається дата початку використання Користувачем Веб-ресурс, його послуг та/або сервісів.

 

4. Користувачем визнається будь-яка фізична або юридична особа, яка використовує Веб-ресурс на платній основі після факту реєстрації в Веб-ресурсі.

 

5. Веб-ресурс складається із веб-сайтів https://inua.club/ (далі – «Сайт»), та закритої групи в Telegram (далі – «Група»). Використовуючи Веб-ресурс, Користувач може отримати Доступ до контенту та окремих модулів, а також скористатися іншими послугами Веб-ресурсу в режимі реального часу через Сайт або Групу.

 

6. Контентом є аудіовізуальні (відеолекції, майстер-класи та інші твори), графічні, текстові та інші матеріали, Доступ до яких надається Користувачам за допомогою Веб-ресурсу.

 

7. Адміністратор надає Користувачу право на використання Веб-ресурсу за умови попередньої оплати. У разі відмови Користувача від договору, він не має права на повернення коштів. Користувач повинен висловити свою відмову від договору шляхом письмового повідомлення Адміністратора за адресою, вказаною в реквізитах Договору, або за допомогою електронної пошти на адресу, вказану Адміністратором в інформаційних матеріалах Веб-ресурсу. Після отримання від Користувача письмового повідомлення про відмову від договору, Адміністратор повинен відключити доступ Користувача Веб-ресурсу.

 

8. Адміністратор зобов'язується забезпечити стабільну роботу Веб-ресурсу та забезпечити доступ Користувача до нього протягом передплаченого періоду. У разі збоїв у роботі Веб-ресурсу, що виникли з причин, які залежать від Адміністратора, Адміністратор зобов'язується відновити роботу Веб-ресурсу в найкоротші терміни. Адміністратор не несе відповідальності за затримки та перебої в роботі, що відбуваються з причин, які знаходяться поза сферою контролю з боку Адміністратора, у тому числі: роботоздатність комп’ютерних програм третіх осіб, які використовуються Адміністратором, перебої в роботі мережі Інтернет або каналів зв’язку, якими користується Користувач, технічний стан програмно-апаратних засобів Користувача та інші недоліки, пов’язані з господарською діяльністю Користувача. У разі виявлення недоліків Веб-ресурсу, Адміністратор зобов'язується виправити їх у найкоротші терміни та повідомити про це Користувача. 

 

9. Користувач зобов’язаний кожного календарного місяця сплатити вартість за  використання  Веб-ресурсу, яка складає 4 (чотири) долари США на місяць. У разі несвоєчасної сплати вартості використання Веб-ресурсу, Користувач зобов'язується сплатити неустойку у розмірі 0,1% від суми невиконаного платежу за кожний день прострочення. В разі несплати вартості за  використання Веб-ресурсу протягом 30 днів, Адміністратор має право заблокувати доступ Користувача до Веб-ресурсу до моменту повної сплати боргу.

 

10. Сплата Користувачем вартості за  використання  Веб-ресурсу вважається, відповідно до статті 642 Цивільного кодексу України, прийняттям Користувачем умов цього Договору (повним і беззастережним акцептом даного Договору), відповідно до якого Користувач засвідчує своє приєднання до умов використання Веб-ресурс: (https://inua.club/terms-of-service ).

11. З усіх питань, неврегульованих в тексті даного Договору, сторони керуються чинним законодавством України. У випадку, якщо сторони не можуть вирішити свої спірні питання шляхом переговорів, вони зобов'язуються передати спір на розгляд до суду відповідно до законодавства України.

 

12. Користувач надає свою згоду укласти письмовий договір у разі наявності запита Адміністратора. 

13. Користувач укладаючи цей Договір підтверджує свою згоду на здійснення платежів, що передбачені даною офертою.

14. У разі, якщо будь-яка з умов цього Договору визнана судом недійсною, це не впливає на дійсність інших умов цього Договору, які залишаються в повній силі та продовжують діяти між сторонами.

15. У випадку зміни реквізитів Адміністратора, він зобов'язується повідомити про це Користувача не пізніше ніж за 10 днів до вступу в дію змінених реквізитів. Якщо Користувач не отримав повідомлення про зміну реквізитів, але виконав платіж, то він звільняється від відповідальності за неправильну сплату. 

16. Припинення Договору. У будь-який час Адміністратор залишає за собою право на власний розсуд з попереднім повідомленням змінити, призупинити або припинити діяльність Веб-ресурсу «Клуб Сучасних Водіїв» або існування Контенту. Користувач погоджується, що Адміністратор не несе відповідальності перед Користувачами або будь-якою третьою стороною у випадку припинення Договору.

 

Адміністратор залишає за собою право вживати будь-які законні дії, які він вважаємо доцільними у відповідь на фактичні або підозрювані порушення цього Договору, включаючи, без обмежень, зупинення або припинення доступу до Веб-ресурсу.

Невід’ємною частиною даного договору публічної оферти є ПРАВИЛА ТА УМОВИ КОРИСТУВАННЯ ВЕБ-РЕСУРСОМ «КЛУБ СУЧАСНИХ ВОДІЇВ», які розміщені за посиланням (https://inua.club/terms-of-service )

 

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ВІДЕОКУРСУ «РОЗ'ЯСНЕННЯ ПДР ТА ОСНОВ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ»

Загальні положення

 

Ці Правила регламентують порядок і умови використання Веб-ресурсу «КЛУБ СУЧАСНИХ ВОДІЇВ» (далі- «Веб-ресурс»). 

Дія цих Правил поширюється на користувачів, які пройшли процедуру реєстрації (авторизації) на сайті https://inua.club/ 

Веб-ресурс надається виключно в інформаційних цілях. 

Група контактів – це Користувачі, які мають спільне середовище для комунікації, об’єднані Адміністратором.

Користувачі, надаючи інформацію при реєстрації на сайті https://inua.club/ надають згоду на збір, перевірку та використання персональних даних.

 

1. Права та обов’язки Адміністратора

1.1. Адміністратор налаштовує Веб-ресурс та надає відповідно до умов договору доступ Користувачам. 

1.2. Адміністратор не несе відповідальність за розміщення та зберігання будь-яких даних, посилань, зображень, зміст відповідних коментарів в процесі користування Веб-ресурс. 

 

2. Використання матеріалів Веб-ресурс

2.1. Під матеріалами Веб-ресурсу розуміється всі матеріали (інформаційні повідомлення, статті, коментарі, інтерв'ю, консультації, фотографічні зображення і т.д.) (надалі- Матеріали/Твори),  доступ до яких надається Користувачам за допомогою Веб-ресурсу.

2.2. Всі авторські немайнові та майнові права на Матеріали/Твори належать авторам публікацій і охороняються відповідно до чинного законодавства України та їх використання здійснюється лише за погодженням з їх авторами.

2.3. Захист особистих немайнових і майнових прав суб'єктів авторського права здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

2.4. Забороняється під час користування Веб-ресурсу будь-яке використання Матеріалів/Творів, що суперечить Закону України «Про авторське право та суміжні права».

 

3. Право інтелектуальної власності 

3.1. Власником авторських майнових прав на Матеріали/Твори є його автор.

3.2. Адміністратор не несе відповідальності за точність, корисність та доступність будь-якої інформації, яка передається або публікується через Веб-ресурс.

 

4. Умови, порядок і терміни надання доступу до Веб-ресурсу

4.1 Умови надання доступу до Веб-ресурсу: Користувач має право на доступ до Веб-ресурсу після здійснення повної оплати вартості доступу, зазначеної у договорі оферти.

4.2 Порядок надання доступу до Веб-ресурсу: Після отримання оплати, доступ до курсу буде надано в персональному кабінеті Користувача на сайті https://inua.club/ впродовж 24 годин.

4.3 Терміни надання доступу до Веб-ресурсу: Користувач має право на доступ до Веб-ресурсу до моменту закінчення терміну оплаченого терміну, який є місячним та автоматично продовжується при своєчасній оплаті.

4.4 Несвоєчасна оплата: У разі несвоєчасної оплати за доступу до Веб-ресурсу, Адміністратор має право заблокувати доступ Користувача до Веб-ресурсу до моменту здійснення повної оплати, відповідно до умов договору оферти.

4.5 Припинення доступу: В разі несплати вартості доступу протягом 30 днів, Адміністратор має право заблокувати доступ Користувача до Веб-ресурсу до моменту повної сплати боргу, відповідно до умов договору оферти.

 

5. Додаткові навчальні модулі

5.1. Користувачі мають можливість придбати додаткові навчальні модулі, які забезпечують поглиблене вивчення різних аспектів ПДР та безпеки дорожнього руху.

5.2 Разова Оплата: Додаткові навчальні модулі продаються окремо від оплати за доступу до Веб-ресурсу і є предметом разової оплати. Ці модулі не є частиною місячної або іншої періодичної підписки за доступу до Веб-ресурсу

 

6. Умови, порядок і терміни надання додаткових модулів

6.1. Доступ: Після здійснення оплати, Користувач отримує право на використання додаткового модуля. Доступ до додаткового модуля буде забезпечено протягом 24 годин з моменту підтвердження оплати.

6.2. Користувачі можуть отримати доступ до матеріалів через персональний кабінет на сайті https://inua.club/.

 

7 Способи оплати за додаткові модулі

7.1. Оплата за додаткові модулі може бути здійснена через банківський переказ, кредитну карту, або через електронні платіжні системи, зазначені на сайті.

 

8. Умови доставки

8.1. Всі матеріали Веб-ресурсу та додаткових модулів є цифровими та надсилаються електронною поштою або знаходяться в персональному кабінеті користувача.

 

9. Правила повернення грошових коштів

9.1 Повернення грошових коштів за доступу до Веб-ресурсу: Користувач не має право на повернення грошових коштів за доступу до Веб-ресурсу. 

9.2 Повернення за додаткові модулі: Користувач погоджується, що грошові кошти за додаткові модулі, які були придбані окремо, не підлягають поверненню під жодних обставин.

 

Дата оновлення - 30.08.2023